top of page

stichting
bencha theater

DOELSTELLING

Het bevorderen en initieren van theater, dans, acrobatiek en muziek in het theater en op culturele festivals en op educatief gebied, mede door het maken van acrobatische, dans en (muziek) theatervoorstellingen voor nationale en internationale theaters.

 

Voor de komende drie jaar stelt de stichting zich mede tot doel de creatie van acrobatische dans (en video-projectie) tegen gebouwen en muren. Een kunst en theatervorm waar binnen de stichting al veel mee ge-experimenteert is en basis know-how aanwezig is. 

 

RSIN: 820763718

bestuurssamenstelling
en functie

ROY GRUNEWALD

SEBASTIAAN TELEMACHUS VAN LUXEMBURG

vivian hendriks

voorzitter

secretaris

penningmeester

BELEIDSPLAN

De stichting werkt zonder winstoogmerk. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het bestuur streeft een transparante bedrijfsvoering na, waarbij de nevenfuncties van vaste medewerkers en bestuur worden gemeld zullen vermelden en belangenverstrengeling tegengaan. 

Zie hieronder het beleidsplan. 

DOWNLOAD HIER HET BELEIDSPLAN

bottom of page